• Home
  • De klant vertelt

De klant vertelt - testimonials van gebruikers

"Een instrument vinden om op het vo de onderwijsbehoefte van leerlingen in kaart te brengen en passende interventies te bedenken, is misschien niet zo moeilijk. Een instrument vinden waar docenten blij van worden en waarbij zij niet het gevoel krijgen dat zij weer eens extra werk moeten doen wat hen weinig oplevert, is ontzettend lastig! Met Zien!vo hebben wij dit wel voor elkaar. De sterke theoretische onderbouwing en veelomvattende inhoud van Zien!vo hebben er mede voor gezorgd dat onze school een sterkere ondersteuningsstructuur heeft neergezet en dat er meer handelingsgericht wordt gewerkt. Zowel eerder op het voortgezet speciaal onderwijs als nu op het reguliere vo heb ik bovendien gemerkt dat de praktische toepasbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid sterke eigenschappen van het programma zijn waardoor iedere docent ermee kan werken en er profijt van ervaart. Verder zijn wij heel tevreden over het implementatietraject. De onderwijsadviseurs kennen het onderwijssysteem door en door en hebben oog voor de cultuur van een school. In de trainingen wordt hier dan ook rekening mee gehouden, wat heel prettig is."

- Teylingen College KTS, schoolpsycholoog

Teylingen College

is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.