Wat is Zien!vo?

Het expertsysteem Zien! voor het voorgezet onderwijs is een instrument om de ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotioneel functioneren en leer-werkhouding van leerlingen in beeld te brengen.

Zien! ondersteunt in het proces van observeren en begrijpen. Concrete ontwikkelpunten en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor vervolgens om de leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

Met behulp van Zien! ontstaat er binnen de school een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg: de Zien!-items

Dat zorgt voor inhoudelijke, objectieve gesprekken. Bovendien neemt het inzetten van Zien! docenten werk uit handen wanneer het gaat om het omschrijven van gedrag, bijvoorbeeld bij een opstellen van een ontwikkelingsperspectief of bij rapportenvergaderingen.

Wat we zien is dat het ook op vo-scholen steeds belangrijker wordt om naast het aanleren van een vak leerlingen ook te ondersteunen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zien!vo helpt om het aanleren van sociaal gedrag en het versterken van het emotioneel functioneren en de leer-werkhouding op een positieve manier vorm te geven.

Clusters en ondersteuningsitems

De onderwijsbehoeften van leerlingen op het vlak van het sociaal-emotioneel functioneren en de leer-werkhouding, vertalen zich in Zien!vo in vier clusters en 15 ondersteuningsitems.

De vier clusters zijn:
Graadmeters, Gedrag, Leren en Veiligheid. De ondersteuningsitems die hieronder zijn ondergebracht worden apart bevraagd en krijgen een aparte score.

Monitoring sociale veiligheid

Elke school is verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Wanneer je gebruik maakt van Zien!vo, hoef je daarvoor geen aparte vragenlijst meer te gebruiken. De leerlingvragenlijst is namelijk goedgekeurd als monitoringsinstrument! De uitwisseling met de inspectie verloopt (na toestemming van de school) automatisch.

Het mooie van monitoren met Zien!vo is dat je naast resultaten op schoolniveau ook resultaten op groeps- en leerlingniveau hebt in de cockpit. Dat geeft je veel inzicht. Zo weet je meteen op welk onderdeel, in welke groep, bij welke leerling(en) extra ondersteuning gewenst lijkt.

Lees verder
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.