• Home
  • Scholing
  • Expertscholing voor zorgcoördinatoren, gedragswetenschappers en teamleiders

Expertscholing voor zorgcoördinatoren, gedragswetenschappers en teamleiders

Een scholing die veel scholen(groepen) inkopen, gaat over het voldoen aan inspectiestandaard OR2: sociale en maatschappelijke competenties. Graag helpen we je om te komen tot een passende schoolnorm, de opbrengsten goed te analyseren, en het ontwikkelingsperspectief nog meer invulling te geven door het te combineren met het landelijk doelgroepenmodel en Zien!

Het programma wordt in overleg vastgesteld.
Hieronder een voorbeeld op basis van thema’s die veel worden gevraagd:

1. Bespreken van de zelfscan OR2
       a. Wordt vooraf ingevuld.
       b. Het accent deze bijeenkomst ligt op punt 3 ‘we hebben een norm en vergelijken onze resultaten ermee’
2. Zien! en het OP en het doelgroepenmodel: norm op leerlingniveau
3. Sociale veiligheid:
       a. Welke info is er op schoolniveau beschikbaar in Zien! en wat kun je er mee?
4. Sociale competenties:
       a. Hoe interpreteer je de beschikbare informatie op groeps- en schoolniveau?
       b. Welke norm is passend?
       c. Wie betrek je bij de analyses en het komen tot eventuele acties?
5. Planmatig handelen:
       a. Wat doe je op schoolniveau, wat op groepsniveau, wat op leerlingniveau? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?
6. Terugblik en uitwisseling acties waar per locatie nu aan wordt gedacht

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op:
B. (Bertine) Haverhals via e-mail of telefonisch: 0182-540384

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.