Werken met Zien!vo

Zien!vo ondersteunt in het proces van handelingsgericht werken. Alle stappen, van observeren tot evalueren, kun je doorlopen met en vastleggen in zien!vo.

Observeren: vragenlijsten

Zien!vo bevat vragenlijsten voor docenten, leerlingen, ouders/verzorgers én overige betrokkenen. Je kiest zelf welke vragenlijsten je invult of laat invullen. De vragenlijst bestaat uit stellingparen, waarbij je aangeeft welke stelling het beste past in vier antwoordopties.

Begrijpen en wegen: de cockpit

In de cockpit kun je de scores inzien van alle ingevulde vragenlijsten. Door middel van vinkjes kies je welke lijsten je wilt zien: die van jezelf als mentor, of bijvoorbeeld (ook) die van de leerling, ouders of andere docenten.

In de cockpit werken we met kleuren: paars, oranje, groen en blauw. Aan de kleur kun je zien in welke mate leerlingen het gedrag laten zien. Met dit overzicht kun je gaan wegen: je ziet snel waar de groep of leerling goed in is, en waar mogelijk ondersteuning nodig is.

Handelen en evalueren: het handelingsplan

Bij elk van de ondersteuningsitems zijn hoofd- en subdoelen geformuleerd. Zo kun je indien nodig snel de stap naar handelen maken. Vanuit de cockpit maak je eenvoudig een handelingsplan. Het plan is al (deels) gevuld met handelingssuggesties en handelingsafspraken. Deze planopzet kun je aanpassen, zodat je er een persoonlijk plan van kunt maken met de suggesties en afspraken die je vindt passen. Wanneer het handelingsplan is afgelopen, kun je het in Zien!vo evalueren: heeft de leerling de doelen behaald en zijn jullie tevreden?

Naast handelingssuggesties zijn er ook verwijzingen naar sova-methodes, zoals Leefstijl  beschikbaar. In het plan staat benoemd welke sova-lessen uit deze methode je kunt gebruiken om aan het gekozen doel te werken. Zo kun je je sova-methode heel gericht inzetten.
is een product van:
gouwe academie

Contact

Vragen? Neem contact op.