• Home
  • Nieuws
  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

Het klinkt zo misschien als een vermakelijk tafereel. Echter, de beslissingen die uit zo’n vergadering voortvloeien hebben voor de leerling vaak wel veel impact. Een telefoontje naar het thuisfront met ‘hij moet meer gaan doen’, een gesprek met docent of mentor met eventuele verwijzingen naar een zorgadviesteam, of een overplaatsing naar een lager niveau als gevolg van ‘het ontbreken van inzicht’. Deze beslissingen kunnen veel impact hebben op de ontwikkeling van de leerling. Hoe zorg je dat deze beslissingen verantwoord zijn? Belangrijk hierbij is dat docenten niet langs elkaar heen praten, maar dezelfde taal spreken. Het kijken naar de leerling achter de resultaten is daarbij van groot belang.

Het spreken van één taal


Wanneer je het beeld van meerdere betrokkenen over een leerling samenvoegt, krijg je al een beter beeld van de situatie. Nog beter wordt dit beeld, wanneer al deze betrokkenen dezelfde taal spreken. Het gaat dan niet om meningen van docenten, of onderbuikgevoelens van ouders, maar iedereen observeert dezelfde punten bij de leerling. Zo vergelijk je de observaties van verschillende docenten met elkaar en wordt het gedrag van de leerlingen veel beter inzichtelijk.
 
Door Zien!vo te gebruiken, zorg je dat iedereen deze zelfde taal spreekt. Doordat Zien! inzicht geeft in de leerling achter de cijfers zou het mogelijk kunnen leiden tot andere conclusies. Zien! geeft de grondstoffen voor onderbouwde uitspraken over betrokkenheid, gedrag of veiligheidsbeleving van de leerling.
 
In onderstaande afbeelding zie je de cockpit voor een leerling in Zien!vo. De vragenlijsten, ingevuld door de verschillende betrokkenen, kunnen onder elkaar worden getoond. De kleuren geven aan in welke mate een leerling het gedrag laat zien.

Leerling achter de resultaten


De basis bij veel rapportenvergaderingen is vaak de cijfers die een leerling behaald heeft op de toetsen. Tijdens de vergadering wordt geprobeerd duiding te geven aan de cijfers: hoe kan het dat een leerling lage cijfers behaalt? Docenten denken na over de leerling achter de resultaten. Hoe staat het met de betrokkenheid van de leerling op het werk? Kan de concentratie in de les verbeterd worden, of is er sprake van een ‘plafondkwestie’ (maximale voor deze leerling is bereikt)?

Observaties


Om erachter te komen hoe het met de leerling gaat, kunnen resultaten van vragenlijsten je helpen bij het vormen van een objectief beeld. Hoe de leerling zelf zijn functioneren ervaart, geeft daarbij veel informatie. Heb je naar aanleiding van wat je als mentor observeert of wat de leerling heeft ingevuld nog meer informatie nodig, dan kun je ervoor kiezen de vragenlijst ook door andere docenten in te laten vullen. De betrokkenheid van een leerling kan best wisselend zijn bij verschillende docenten. Wellicht dat er een betere klik is met de ene docent, de leerling het andere vak interessanter vindt, of dat de praktijkopdrachten van een derde vak hem makkelijker afgaan. Het beste beeld van een leerling krijg je dan door de observaties van verschillende docenten met elkaar te vergelijken en verschillen te bespreken.

Tot slot…


Geïnteresseerd? Nodig mij gerust uit om hierover wat te vertellen op uw Teams/Zoom vergadering. Zien! is niet alleen heel bruikbaar bij een rapportenvergadering, maar geeft ook hele mooie aanknopingspunten voor de ouder- en leerlinggesprekken.

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:
gouwe academie

Contact

Vragen? Neem contact op.