Vragenlijst burgerschap in Zien!vo

Binnen Gouwe Academie is er in de afgelopen tijd hard aan gewerkt en eindelijk is het zover: de nieuwe leerlingvragenlijst voor burgerschap is gereed. Vanaf komend cursusjaar komt de lijst beschikbaar in de techniek van Zien!vo. Geen nieuwe werkwijze, instrument of inlog, maar gewoon beschikbaar in de vertrouwde omgeving van Zien!. Dat betekent dat je als school niet alleen kunt monitoren én handelen op sociale- en leervaardigheden, maar ook inzicht krijgt in de burgerschapsvaardigheden. En dat allemaal in één omgeving! Over lichter, leuker en beter gesproken…

Ontstaan


Sinds de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs per augustus 2021 in werking is getreden, is er een flinke toename in aandacht voor burgerschapsonderwijs. Dit varieert van integratie bij de vakken tot burgerschapsprojectweken, of burgerschap in keuze-uren. Aan creativiteit ontbreekt het vaak niet, scholen pakken dit serieus en voortvarend op.

Naast de grote verscheidenheid in de aanpakken, zijn er ook de vragen die veel scholen gemeenschappelijk hebben: Hoe weten we nu of al die inzet ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft? Zijn de maatschappelijke competenties ook daadwerkelijk verbeterd?  Voldoen wij aan de wettelijke vereisten om burgerschap te monitoren?

Door de leerlingen (gedeeltes) van de nieuwe vragenlijst burgerschap in te laten vullen krijg je antwoorden op deze vragen. En ook hiervoor geldt: het is geen beoordelingslijst, het geeft inzicht hoe leerlingen zichzelf zien t.a.v. de verschillende thema’s. Daarnaast is het mogelijk om als docent op leerling- en groepsniveau een observatielijst in te vullen over de attitude van de leerling(en). Beide uitkomsten zijn vervolgens goed te vergelijken: de zienswijze van de docent en de beleving van de leerling.

N.B. Variaties hierop zijn natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld door het alleen de leerling te laten invullen of alleen de docent op groepsniveau. Deze keuze zal per school verschillen, wij denken graag met je mee.

Vragenlijsten


Als school kun je kiezen uit twee lijsten voor burgerschap: een basislijst en een verdiepende lijst. De basislijst is een compacte variant waarin de vaardigheden rondom burgerschap worden bevraagd. De verdiepende lijst biedt nog een aantal extra vragen, zodat je een nauwkeuriger beeld krijgt. Beide lijsten zijn geschikt voor de onderbouw, maar het is ook mogelijk om de basislijst te gebruiken voor de onderbouw en de verdiepende lijst voor de bovenbouw.

Bij het maken van de vragen is nadrukkelijk gekeken naar de wettekst, de verschillende thema’s/ bouwstenen vanuit SLO en de leerlijn SLRO. Hieruit zijn de volgende 6 thema’s ontwikkeld:
-
Samen
-
Verschillen
-
Digitaal
-
Duurzaamheid
-
Democratie
-
Wereld

Op onderstaande afbeelding vind je enkele vragen die passen bij het thema Samen.
VragenSamen

Vragen m.b.t. Samen

De resultaten van de lijst verschijnen op de cockpit. In de cockpit kun je met de filters zelf aanvinken wat jij wilt zien, bijvoorbeeld alleen de leerlinglijsten, of juist de lijsten op groepsniveau. Een (zorg)manager kan met zijn rechten de resultaten van de hele school, afdeling of klas inzien en zo eenvoudig informatie op schoolniveau eruithalen.

Op deze manier kun je als school -door de jaren heen- goed de burgerschapsvaardigheden monitoren. Dat is betrouwbare informatie voor de inspectie, maar nog belangrijker: als school heb je een heel specifiek beeld waardoor je doelgericht je onderwijs/activiteiten/themaweken etc. kunt afstemmen. Daarmee sluit je ook heel goed aan met wat er van jou als school gevraagd wordt, namelijk leerlingen voorbereiden als goede burgers. Voor nu, en in de toekomst.
CockpitBurgerschap


Tot slot


Werken met de vragenlijst burgerschap is werken aan verschillende doelstellingen:

-
Inzichtelijk maken hoe leerlingen er voor staan m.b.t. burgerschap;
-
Zicht krijgen op de verschillende thema’s binnen burgerschap;
-
Een duidelijke verantwoording naar de inspectie toe (OR2).

Wil je graag gebruik maken van de vragenlijst? Neem hiervoor contact op met Gerrald van Beek.  Wanneer je al een Zien!-licentie hebt, verandert er niks. De burgerschapslijst valt binnen de huidige licentie. Wel adviseren we een scholingsmoment met MT of je team om te werken aan bovengenoemde doelstellingen.

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:

Contact

Vragen? Neem contact op.