• Home
  • Nieuws
  • Zien!vo gebruiken voor monitoring sociale veiligheid

Zien!vo gebruiken voor monitoring sociale veiligheid

Voor scholen in het voortgezet onderwijs geldt de monitoringsplicht rond sociale veiligheid. Het welbevinden van de leerlingen, hun veiligheidsbeleving en de eventuele aantasting daarvan moeten jaarlijks in kaart worden gebracht. Daarvoor moet een vragenlijst gebruikt worden die betrouwbaar en valide is. De vragenlijst van Zien!vo voldoet hieraan. De inspectie heeft het gebruik van dit instrument voor de monitoring daarom goedgekeurd.

Uitwisseling


Aan het eind van het schooljaar zal aan alle scholen die Zien!vo gebruiken een mail worden verstuurd met de vraag of zij gebruik willen maken van Zien!vo voor de monitoring. Van de scholen die toestemming geven, worden vervolgens de gegevens doorgestuurd naar de inspectie. Dit zijn gemiddeldes op de schalen Welbevinden, Veiligheidsbeleving en Aantasting Veiligheid op schoolniveau. Daarnaast wordt voor elke stelling van de schaal Aantasting Veiligheid getoond welk percentage leerlingen ‘klopt helemaal’ of ‘klopt een beetje’ heeft ingevuld.
Uitwisseling

Rapportage


Via Rapportage > monitoring sociale veiligheid kun je zelf de gegevens opvragen voor jullie analyse en aanpak. Deze rapportage kan op elk moment in een schooljaar opgevraagd worden door iemand met de rol zorgmanager in Zien!vo. Dit zijn de gegevens die ook met de inspectie worden gedeeld.

Rapportage


Zien!vo


Zien!vo is geschikt voor meer dan alleen de monitoring. Het instrument bevat verschillende vragenlijsten, voor de mentor, de leerling, een docent, de ouders/verzorgers en een lijst voor overige betrokkenen. Daarmee kun je voor een groep of een individuele leerling de onderwijsbehoeften in kaart brengen. De vragenlijst bevat vragen rond betrokkenheid en welbevinden (de graadmeters), sociaal gedrag, veiligheid en leren. Concrete doelen en handelingssuggesties helpen je als docent en/of mentor om een leerling(en) gericht en planmatig te ondersteunen.

Meer informatie


Heb je vragen over de monitoring, of werk je nog niet met Zien!vo, maar heb je wel interesse in Zien!vo? Mail ons gerust!

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:
gouwe academie

Contact

Vragen? Neem contact op.