Meerwaarde

Met behulp van Zien! ontstaat er binnen de school een gemeenschappelijke taal in het spreken over leerlingzorg: de Zien!-items. Dat zorgt voor inhoudelijke, objectieve gesprekken. Bovendien neemt het inzetten van Zien! docenten werk uit handen wanneer het gaat om het omschrijven van gedrag, bijvoorbeeld bij een opstellen van een ontwikkelingsperspectief of bij rapportenvergaderingen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van recent ingevulde Zien!-vragenlijsten.

Wat we zien is dat het ook op vo-scholen steeds belangrijker wordt om naast het aanleren van een vak leerlingen ook te ondersteunen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Docenten ervaren daarbij echter vaak handelingsverlegenheid. Zien!vo helpt om het aanleren van sociaal gedrag en het versterken van het emotioneel functioneren en de leer-werkhouding op een positieve manier vorm te geven.

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:
gouwe academie

Contact

Vragen? Neem contact op.