Monitoring sociale veiligheid

Elke school is verplicht om jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Wanneer je gebruik maakt van Zien!vo, hoef je daarvoor geen aparte vragenlijst meer te gebruiken. De leerlingvragenlijst is namelijk goedgekeurd als monitoringsinstrument! De inspectie vraagt voor de monitoring om gegevens uit leerlingvragenlijsten. Vanuit onze vragenlijst worden de onderdelen welbevinden, aantasting van de veiligheid en veiligheidsbeleving meegenomen.

Inzicht
Het mooie van monitoren met Zien! is dat je naast resultaten op schoolniveau ook resultaten op groeps- en leerlingniveau hebt in de cockpit. Dat geeft je veel inzicht. Zo weet je meteen op welk onderdeel, in welke groep, bij welke leerling(en) extra ondersteuning gewenst lijkt, zodat je kunt ingrijpen. Omdat je ook ziet hoe leerlingen verder functioneren op sociaal-emotioneel gebied, kan dat je helpen om te onderzoeken wat de interactie in de groep hiermee te maken heeft, of welke vaardigheden je mogelijk kunt versterken om leerlingen weerbaarder te maken. De doelen en handelingssuggesties kunnen je helpen om dat concreet te maken.

Inzicht 1

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:
gouwe academie

Contact

Vragen? Neem contact op.