Vragenlijsten

Alle betrokkenen bij de leerling kunnen een vragenlijst invullen in Zien!vo. Deze vragenlijst bestaat uit stellingparen; twee tegengestelde stellingen. In vier antwoordopties kun je aangeven wat het beste past bij deze leerling. Je kunt als docent/mentor bij het invullen gebruik maken van inkortvragen. Dat betekent dat je eerst een vraag krijgt per ondersteuningsitem. Geef je op deze hoofdvraag aan dat dit geen issue is voor de leerling, dan worden de onderliggende stellingparen overgeslagen. Zo kun je - waar mogelijk - sneller door de vragenlijst heen.

Naast deze vragenlijst voor docenten/mentoren zijn er ook vragenlijsten voor de leerling zelf, de ouders/verzorgers en voor overige betrokkenen (zoals een orthopedagoog, stagebegeleider of hulpverlener). Ook voor de leerling en de ouders/verzorgers kan een account worden aangemaakt, zodat je ze een e-mail kunt sturen met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn meteen ook op de cockpit, het overzichtsscherm met alle resultaten, zichtbaar voor de mentor, die deze dan mee kan nemen in de analyse.
 
Vragenlijsten

Kan ik je helpen?

G. (Gerrald) van Beek
projectleider Zien!vo
Contact
is een product van:
gouwe academie

Contact

Vragen? Neem contact op.